Trumpai apie faktoringą

faktoringas

Faktoringas gali būti tiek vidaus, tiek eksporto. Vidaus faktoringo srityje klientas parduoda prekes ir paslaugas klientui, sąskaitas faktūras, užsakymą ir kt. Pateikia „Factor“ ir apie tai informuoja klientą.

Šiame straipsnyje mes aptarsime skirtingus vidaus faktoringo tipus bei jų pagrindinius bruožus.

Faktoringas be reikalavimo

Tai taip pat žinoma kaip „be reikalavimo faktoriaus“. Tai yra pats išsamiausias įrenginių tipas, siūlantis visų rūšių paslaugas, būtent finansinės pardavimo knygos administravimą, inkasavimą, skolų apsaugą ir informaciją apie klientus.

Faktoringo priemonės

„Factoring“ teikia visų rūšių priemones, išskyrus skolų apsaugą. Šio tipo paslaugos siūlomos Indijoje. Kaip jau buvo aptarta anksčiau, pagal „Recourse Factoring“ kliento atsakomybė už „Factor“ nėra vykdoma tol, kol klientas nesumokės visos.

Brandos faktoringas

Jis taip pat žinomas kaip „Collection Factoring“. Pagal šį susitarimą, išskyrus finansavimą, yra visos kitos pagrindinės „Factoring“ savybės. Mokėjimas klientui atliekamas pasibaigus rinkimo laikotarpiui arba sąskaitų rinkimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Išankstinis faktoringas

Tai gali būti paduodama ir be reikalavimo. Pagal šį susitarimą „Factor“ suteikia avansą pagal sutartą palūkanų normą klientui už neišieškotas ir negrąžinamas gautinas sumas. Tai tik išankstinis mokėjimas, o ne avansas.

Taikant šį metodą, klientui nepranešama apie susitarimą tarp kliento ir „Faktoriaus“. Taigi pirkėjas nežino apie faktoringo susitarimą. Skolų išieškojimą organizuoja klientas, apmokantis kiekvieną sąskaitą faktoriui, jei avansas buvo gautas anksčiau.

Faktoringo finansai

Pagal šį susitarimą vienintelė „Factor“ teikiama priemonė yra finansai. Taikant šį metodą klientas yra garsi įmonė, norinti tiesiogiai susisiekti su savo klientais, įskaitant surinkimą, ir laikyti šią Faktoringo tvarką konfidencialia.

Klientas surenka iš kliento mokėjimus ir perduoda juos „Factor“. Rizika, susijusi su sąskaitų faktūrų nuolaida, yra daug didesnė nei naudojant kitus metodus.

„Factor“ turi teisę pertvarkyti objektą, pranešdamas apie tai visiems klientams, kad apsaugotų jo interesus. Ši paslauga tampa gana populiari Europoje ir beveik trečdalis „Factoring“ verslo sudaro šią paslaugą.

Modifikuota diskontavimo versija

Tai modifikuota „Involve“ diskontavimo versija, kai klientams pranešama apie skolų perleidimą. Tačiau klientas gali kreiptis į teismą ir jis pats administruoja ir renka.

Agentūros faktoringas

Pagal šį susitarimą „Factor“ teikia finansavimo ir apsaugos nuo blogų skolų galimybes, o pardavimo knygos administravimą ir skolų išieškojimą vykdo klientas.

Apibendrinant
Straipsnyje aptarėme 8 svarbiausius faktoringo tipus. Taigi, dabar jūs žinote kokių tipų buna faktoringai ir galite be problemų atskirti vieną nuo kito.

Straipsnis yra parengtas, vadovaujantis contourenterprise.lt informacija.

Related Posts