Kaip Montessori žaislai skatina savarankišką žaidimą ir mokymąsi

Montessori metodas, unikalus ankstyvojo vaikų ugdymo metodas, jau seniai vertinamas dėl to, kad jame akcentuojamas vaikų savarankiškumo ugdymas. Vienas iš šio metodo kertinių akmenų – Montessori žaislai. Šie žaislai, kruopščiai sukurti atsižvelgiant į natūralų vaiko vystymąsi, yra ne tik pramoga, bet ir labai svarbūs skatinant savarankišką tyrinėjimą ir atradimus. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kokiais įdomiais būdais Montessori žaislai skatina savarankišką žaidimą ir mokymąsi.

Savarankiško žaidimo esmė

 Prieš pradedant nagrinėti pačius žaislus, būtina suprasti savarankiško žaidimo sampratą ir svarbą. Savarankiškas žaidimas – tai toks žaidimas, kai vaikai žaidžia ir tyrinėja be tiesioginio suaugusiųjų įsikišimo ar vadovavimo. Tai nereiškia, kad jie paliekami visiškai vieni, bet jiems suteikiama laisvė patiems kurti savo žaidimų pasakojimus ir savarankiškai spręsti problemas.

Savarankiškas žaidimas:

 •       Skatina kūrybiškumą, nes vaikai, pasitelkdami vaizduotę, kuria istorijas ir scenarijus.
 •       Ugdo problemų sprendimo įgūdžius, nes jie savarankiškai įveikia iššūkius ir galvosūkius.
 •       Gerina dėmesio sutelkimą ir koncentraciją, nes vaikai įsitraukia į savo veiklą.
 •       Suteikia pasitikėjimo savimi ir pasiekimų jausmą, nes žino, kad gali viską padaryti patys.

Montessori žaislai: savarankiško tyrinėjimo katalizatoriai.

Montessori žaislai sukurti taip, kad sužadintų natūralų vaiko smalsumą. Jų dizaino principai iš prigimties skatina vaikus tyrinėti, eksperimentuoti ir įsitraukti į veiklą, tačiau jiems nereikia vadovauti. Štai kaip:

 •       Savikontrolė ir grįžtamasis ryšys: Daugelyje Montessori žaislų yra įmontuoti grįžtamojo ryšio mechanizmai. Pavyzdžiui, dėlionės detalė telpa tik tinkamoje vietoje, o jei vaikas bando ją padėti kitur, ji nesusiduria lygiai. Tokia konstrukcija skatina vaiką įvertinti savo pasirinkimus, suprasti klaidas ir jas ištaisyti be išorinio įsikišimo.
 •       Atviras galas: Dauguma Montessori žaislų, skirtingai nei kai kurie įprastiniai žaislai, kurių paskirtis yra fiksuota, yra atviri. Pavyzdžiui, medinių kaladėlių rinkinys gali tapti bokštu, tiltu, namu ar bet kuo kitu, kas priklauso nuo vaiko vaizduotės. Toks lankstumas leidžia vaikams patiems imtis iniciatyvos žaidžiant ir nustatyti, kaip jie nori sąveikauti su žaislu.
 •       Aiškios, skirtingos koncepcijos: Kiekvienas Montessori žaislas skirtas tam tikrai sąvokai ar įgūdžiui. Nesvarbu, ar tai būtų formų rūšiavimas, spalvų derinimas, ar raištelių pynimas, aiškus tikslas reiškia, kad vaikai gali intuityviai suvokti pagrindinę žaislo funkciją, o paskui toliau ją tyrinėti savo nuožiūra.
 •       Perdėtos stimuliacijos pašalinimas: Montessori žaislai išsiskiria savo paprastumu. Dėl to, kad šie žaislai pernelyg nestimuliuoja, vaikai gali giliai susitelkti į žaidimą ir savo tempu daryti atradimus ir ryšius.

Savarankiško mokymosi su Montessori žaislais privalumai

Kai vaikai savarankiškai žaidžia su Montessori žaislais, jie ne tik žaidžia, bet ir mokosi. Ši savarankiško mokymosi forma turi didžiulę naudą:

 •       Kritinio mąstymo ugdymas: Bendraudami su žaislais, vaikai renkasi, kelia hipotezes ir daro išvadas remdamiesi savo veiksmais. Šis procesas lavina kritinį mąstymą ir loginį samprotavimą.
 •       Geresni motoriniai įgūdžiai: Daugelis Montessori žaislų, pavyzdžiui, žiedų dėliojimas ar karoliukų vėrimas, taip pat padeda lavinti smulkiąją motoriką. Manipuliuodami šiais žaislais vaikai ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir lavina itin svarbius fizinius įgūdžius.
 •       Kantrybės ugdymas: Kadangi šie žaislai yra savaime koreguojantys, vaikai dažnai susiduria su sunkumais. Norint rasti tinkamą figūros lizdą arba teisingą skaičių seką, gali prireikti kelių bandymų. Atkaklus šių iššūkių sprendimas ugdo kantrybę ir atsparumą.
 •       Pasirengimas realiems iššūkiams: Įgūdžiai, kuriuos vaikai lavina žaisdami su Montessori žaislais – problemų sprendimas, atkaklumas, kritinis mąstymas – neapsiriboja tik žaidimais. Jie pritaikomi ir realiame gyvenime, todėl vaikai gali drąsiai įveikti iššūkius už žaidimų kambario ribų.

Pagal Montessori paradigmą į vaikus žiūrima kaip į aktyvius mokymosi proceso dalyvius. Montessori žaislai, pasižymintys išradingu dizainu ir aiškiais tikslais, yra vertingi įrankiai šioje kelionėje. Jie ne tik suteikia pramogą, bet ir įgalina, tiesdami kelią pasitikėjimą savimi, savarankiškai mąstančių žmonių kartai.

 

Related Posts